Anaokulu Öğrencileri Karbon Ayak İzini Anlatıyor

Melek ÖZER katıldığı e Twinning projesi Dünyaya El Verin! İle küresel iklim değişikliğinin önüne geçebilmenin

11-05-2021

Anaokulu öğretmeni, Melek ÖZER katıldığı e Twinning projesi Dünyaya El Verin! İle küresel iklim değişikliğinin önüne geçebilmenin mümkün olacağını proje ortaklarıyla işbirliği içinde anaokulu öğrencilerine anlatmaya çalıştılar. Karbon ayak izi nedir? Nasıl azaltılabilir? Sorularına cevap aradılar, buldukları cevaplar ile  broşür hazırladılar. Bu broşürleri velilerin desteğini alarak ulaşabildikleri herkese anlatmaya çalıştılar. Aynı zamanda Türkiye’den üç okul Ispanya’dan bir okul ve  Litvanya’dan bir okulun işbirliğinde  oluşan ortaklar ile küresel iklim değişikliğini anlatan bir öykü kitabı hazırladılar. Bu kitabı da ulaşabildikleri herkese dağıtarak farkındalık oluşturmaya çalıştılar.

Anket