Başhekim Yardımcısı Protokolü okumamış!.. Sağlık müdürü suspus

Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili imzası ile açıklama yapan, ardından açıklamasındaki imzasını geri çeken Uzm. Dr. Leman Acun Delen’in bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığının Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hukuk Ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nı yayımlamış olduğu yönetmelik ve protokol örneğini okumadığı da ortaya çıktı.

13-11-2020

Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili imzası ile açıklama yapan, ardından açıklamasındaki imzasını geri çeken Uzm. Dr. Leman Acun Delen’in bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığının Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hukuk Ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nı yayımlamış olduğu yönetmelik ve protokol örneğini okumadığı da ortaya çıktı.

“Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi” isminden rahatsızlık duyarak açıklama yaparak, ““Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Hastanelerin Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi Ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” hükümleri doğrultusunda sağlık tesisi adının güncellenmesi nedeniyle hastanemizin ismi T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tescil edilmiştir” diyen ve başhekim Vekili imzasını kullanan Uzm. Dr. Leman Acun Delen’in bulunduğu Sağlık Bakanlığının Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hukuk Ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde, “https://khgmhukukvemevzuatdb.saglik.gov.tr/TR,65582/birlikte-kullanim-yonetmeligi-ve-birlikte-kullanim-protokolu-yayimlandi.html” “Birlikte Kullanım Yönetmeliği ve Birlikte Kullanım Protokolü Yayımlandı” başlığı ile verilen bölümde “Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile “Sağlık Bakanlığı İle Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Birlikte Kullanım Protokolü” adlı iki ayrı belge sunuluyor.

PROTOKOLDA NELER YAZIYOR

“Sağlık Bakanlığı İle  Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Birlikte Kullanım Protokolü” adlı örnek tip belgenin “İKİNCİ BÖLÜM” de “Yönetim, Organizasyon ve Planlama ile Sağlık Tesisinin İşletilmesi ve Nöbet Hizmetleri. Yönetim, organizasyon ve planlama esasları” başlıklı 6. Maddinin 1 ve 2. Bentleri şu şekilde; “MADDE 6- (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinde, tesisin hangi üniversiteler ile birlikte kullanımda olduğunu belirten tabela/logo bulundurulur. (2) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesisi, Bakanlık için eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite için ise üniversite hastanesi olarak kabul edilir.”

yenihabermalatya.com

Anket