Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması

11-11-2019

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa DUYAR Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırması konusunda şunları söyledi.

02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin- bazı hükümleri 02/06/2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

Müteahhitlerimiz sınıflarına göre iş alabilecekler.

Başkan Duyar buna göre; 02 Eylül 2019 tarihinden itibaren düzenlenen yapı ruhsatları, yapı müteahhitleri sınıfları belirlenmiş oldu.

Yapı müteahhitleri, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A-B-C-D-E-F-G ve H grubu olarak sınıflandırılacaklardır. Müteahhitler, sınıflarının belirtilmiş olduğu azami iş miktarlarının üzerinde iş alamayacaklar.

Malatya'da faaliyet gösteren müteahhit firmalarımız, yönetmelikte belirtilen belgeler ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra müteahhitlik sınıfları belirlenecektir.

Müteahhitlik yetki sınıfları her müteahhit için 5 yıl geçerli olacaktır. Belge süresi dolan müteahhitlerimiz 5 yılın sonunda belge yenilemesi için yeniden müracaat yapması gerekmektedir.

Geçici Müteahhitlik Yapılabilecek

Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitlerimize ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecektir.

Yetki Belgesinin olması büyük bir güven vermektedir.

Başkan Duyar; Yetki Belgesi’ sektörde önemli bir güven unsuru olacaktır. Yönetmeliğin çıkmasıyla, elbette işini iyi yapan müteahhitler için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Konut alıcısı vatandaş ise oturma ve yatırım amaçlı satın aldığı gayrimenkulleri yapanların belli kriterlere sahip olduğunu ve denetlendiğini, takip edildiğini bilecek.

Vatandaşın muhatapları artık bu işi gerçekten meslek edinmiş ve bunu da prosedürle belgelemek zorunda olan ‘Yetki Belgesi’ne sahip müteahhitler olacak.

Konut alıcılarının bu yetki belgesini araması çok önemli. ‘Yetki Belgesi’nin alınmış olması aynı zamanda müteahhidin yönetmelikteki kriterlere göre hangi sınıfta olduğunu gösterecektir" dedi.

Anket